Kancelaria od 2005 r. prowadzi działalność w dziedzinie doradztwa prawnego związanego zarówno z obsługą spraw osób fizycznych                  - w aspektach prawnych związanych z ich życiem prywatnym, zawodowym i rodzinnym, jak i w zakresie prawa gospodarczego, obejmującego przeprowadzanie transakcji, postępowań sądowych, jak i prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

 

Prowadzimy w imieniu naszych klientów postępowania przedsądowe i negocjacje, postępowania sądowe i egzekucyjne oraz bieżącą obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorców, w tym opracowujemy projekty umów oraz dokumentację prawną.

 

Pracujemy w języku polskim oraz angielskim.